Adsterra Có Nên Chơi Khi Kéo Traffic Không?

Câu trả lời thẳng thắn luôn là KHÔNG.

Bọn chó net này chuyên câu trộm user từ các nguồn traffic của mình.

Các bạn sẽ luôn gặp phải trường hợp link bắn về site của các bạn sẽ bị dính ít nhất một lần direct chuyển hướng về 1 site khác của  cái net này, anh em chơi thì né th này ra ko là tiền thì ít mà bị câu trộm thì nhiều.